Nasze działania w II semestrze roku szkolnego 2011/2012

„WODA PRAWEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA”

 

  1. Przeprowadzenie: wykładów, prelekcji, dyskusji, pogadanek nt.: globalnych współzależności – dostępu do wody i korzyści płynących z dostępu do wody pitnej,
  2. Zorganizowanie wyjścia na wystawę połączoną z prelekcją do Muzeum Okręgowego w Radomiu.
  3. Zorganizowanie na terenie szkoły wystawy: „Woda prawem każdego człowieka”.
  4. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych m.in.: „Skażenie i uzdatnianie wód”, plakatów, gazetek, albumów (dostęp do wody w krajach Globalnego Południa, diagramy, obliczenia procentowe, graficzne przedstawienie danych).
  5. Dyskusyjny Klub Filmowy – prezentacja i omówienie filmów: „My kupujemy, kto płaci?”, „Święta woda”.  
  6. Zorganizowanie wycieczki do oczyszczalni ścieków w Radomiu.
  7. „Czy musi tyle lecieć? – zrównoważone zużycie wody – przeprowadzenie badań przez uczniów naszej szkoły. 
W oczyszczalni Ścieków w Radomiu
W oczyszczalni Ścieków w Radomiu

Nasze działania na I semestr roku szkolnego 2011/2012

1.     Stworzenie Klubu Szkoły Humanitarnej koordynującego działania w projekcie.

2.  Wykłady, prelekcje pogadanki nt.: edukacji globalnej: globalnych współzależności - dostępu do edukacji.

3.      Dyskusje nt. korzyści płynących z dostępu do edukacji
i konsekwencji niechodzenia do szkoły,

4.   Zorganizowanie wyjścia na wystawę do Muzeum Okręgowego
w Radomiu na wystawę pt.: „Tajemnice Czarnego Lądu” (Egipt, Sudan, Etiopia i Kenia – kraje obce, odległe, gorące).

      5.  Zorganizowanie  wystawy: „Dzieci chcą się uczyć”.

6.    Redagowanie listów: z Afryki do kolegi/koleżanki w Polsce (poznanie sytuacji dzieci w wybranym kraju afrykańskim), do kolegi z wybranego kraju Globalnego Południa (w języku angielskim – poznanie m.in. słownictwa) – prezentacja listów
w szkole, Internecie.

7.  Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych, plakatów, gazetek, albumów (sytuacja edukacyjna w krajach Globalnego Południa, diagramy, obliczenia procentowe, graficzne przedstawienie danych).

8.   Dyskusyjny Klub Filmowy – prezentacja i omówienie filmów: „Droga czerwonej lodówki” ( o pracy dzieci starających się poprzez ciężką pracę fizyczną zarobić pieniądze na własna edukację w Nepalu), „Slumdog” – poznanie sytuacji hinduskich dzieci wychowanych w slumsach Bombaju, „Szkoła z blachy” – film o szkole podstawowej im. Św. Filipa zlokalizowanej w slumsie Mathare w Nairobi, „Dzieci Afryki” – film dokumentalny opowiadający o losie najmłodszych mieszkańców Afryki.

9.      Przeprowadzenie akcji:  „Akcja Edukacja” we współpracy z PAH oraz  pomocy koleżeńskiej w odrabianiu lekcji.

10.   Kontrastowe zestawienie codziennych zajęć i obowiązków uczniów naszej szkoły i ich rówieśników w krajach globalnego Południa – fotoreportaże.

11. Rozpowszechnienie tematyki realizowanego projektu w formie konkursu plastycznego.

12. Stworzenie strony internetowej projektu.

Dzieci w afrykańskiej szkole
Dzieci w afrykańskiej szkole